Skip to content Skip to footer

Werkwijze en praktische info

Op deze pagina komt u te weten hoe ik te werk ga, hoeveel je moet betalen en hoe een afspraak kan boeken. Heb je nog bijkomende vragen? Geen probleem, gebruik dan het contactformulier.

Hoe ga ik te werk ?

Ik start met een intakegesprek met als doel een probleemanalyse te maken, een zicht te krijgen op de vraag, verwachting van de cliënt. De ouders beslissen zelf of hun kind op het eerste gesprek aanwezig is of niet. Vaak vraag ik de ouders na het gesprek ook een aantal vragenlijsten in te vullen.

Vervolgens zie ik het kind om de nodige onderzoeken te doen: beleving, aandacht/concentratie, intelligentie, … Zo krijg ik een zicht op zijn/haar sterktes en zwaktes, hulpvraag. Indien de ouders akkoord zijn en dit noodzakelijk is, neem ik contact op met de school.

Nadien volgt een adviesgesprek met de ouders om het onderzoek te bespreken en een voorlopig therapieplan op te stellen

Elke individuele therapie is afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind. De rode draad doorheen de sessies zijn de cognitief gedragstherapeutische technieken. Dit houdt in dat zowel emoties, denkpatronen, gedrag als de wisselwerking hiertussen aan bod komen. Er wordt gewerkt rond: het leren herkennen en op een gepaste manier uiten van emoties, het grip krijgen op emoties, het doorbreken van eventuele negatieve denkpatronen, het bijsturen van gedrag waar nodig. Het kind krijgt nieuwe vaardigheden aangeleerd om weerbaarder in het leven te staan en beter te kunnen omgaan met moeilijke emoties. Dit vergroot zijn/haar zelfvertrouwen. Er wordt doelgericht gewerkt met concrete opdrachten, tips en adviezen. De ouders worden nauw bij de therapie betrokken.

Voor de ouders van hooggevoelige kinderen (al dan niet) met een sterke wil wordt er standaard ouderbegeleiding opgestart om de dynamiek ouder-kind aan te pakken.

Hoe maak je een afspraak?

U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0496 81 58 11. Tijdens mijn consultaties neem ik de telefoon niet op. Indien u een bericht inspreekt, bel ik zo snel mogelijk terug

U kan ook mailen op het adres isabellamote@gmail.com.

De consultaties gaan door in de Oceaanlaan 9, 8434 Westende.

Hoeveel betaal je?

  • Voor een kindgesprek (1u) betaalt u 65 Euro.
  • Voor een oudergesprek  in het kader van ouderbegeleiding  of een intake (met scoring van vragenlijsten) betaalt u 80 Euro.
  • Voor testonderzoek gelden andere tarieven.

Afhankelijk van de mutualiteit is er voor kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit.

Een afspraak annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien je niet tijdig verwittigt, wordt de consultatie aangerekend.