Skip to content Skip to footer

Onderzoek & testen

Je kan bij mij terecht voor volgende onderzoeken en testen

Intelligentietest (IQ-test)

Een intelligentietest bestaat uit onderdelen die volgens een opbouwende moeilijkheidsgraad worden aangeboden. De test omvat een groot aantal specifieke vaardigheden.  Deze zijn verdeeld in taken die met taal te maken hebben (begrip, inzichtvragen, woordbetekenissen) en taken die meer praktisch van aard zijn en soms beroep doen op visueel – ruimtelijk inzicht.

Ik doe Intelligentietesten bij kinderen van 2,5 jaar tot 18 jaar.

Wanneer een test wordt gedaan in het kader van opstart logopedie neem ik de basisversie (enkel primaire subtesten) af. Wanneer er ook sprake van AD(H)D, Autismespectrum, een leerproblematiek, hoogbegaafdheid  kan zijn neem ik de uitgebreide versie af (primaire en secundaire subtesten).

Onderzoek aandacht/concentratie

Bij een onderzoek naar aandacht/concentratie wordt soms een test die de verschillende aandacht functies in kaart brengt afgenomen. Soms wordt ook een IQ-test gedaan. Er worden ook bijkomende vragenlijsten door de ouders en de school ingevuld. Voor de officiële diagnose en de behandeling werken we samen met de psychiater Dr. Hellebuyck.

Onderzoek Autisme

Bij een onderzoek naar Autisme doen we een zeer uitgebreide anamnese bij de ouders (ADI-R). Ook de school wordt gecontacteerd of gevraagd vragenlijsten over het kind in te vullen. Bij het kind wordt een gestructureerde observatie gedaan waarin de kwaliteit na van de wederkerige sociale interactie, de verbale en de non-verbale communicatie en van het fantasiespel en de verbeelding wordt nagegaan. Verder proberen we inzicht te krijgen op de sociaal cognitieve vaardigheden van het kind. Voor de officiële diagnose werken we samen met de psychiater Dr. Hellebuyck.

Belevingsonderzoek.

Bij een belevingsonderzoek gaan we via verschillende technieken na hoe het kind zich voelt, wat er speelt bij hem/haar op dit moment.

Wil je meer weten over onderzoeken en testen?
Neem dan contact op met ons.