Skip to content Skip to footer

Privacy Policy

Bescherming van de persoonsgegevens. 

We hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van die gegevens. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn.

We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim.